Q:辐照红细胞的适应症有哪些?


A:1) 先天性免疫缺陷患者

       2) 胎儿、新生儿(主要是低出生体重及需换血治疗的)、高龄受血者(65岁以上)

       3) 全部直系亲属供血(Ⅰ、Ⅱ级亲属间) 

       4) 应用大剂量免疫抑制剂和/或放射治疗患者

       5) 造血干细胞移植及器官移植患者 

       6) 心血管手术及癌症手术等 

       7) 使用14天内的新鲜血


会事务科 沈元红 供稿